چین

ویزای چین

            درباره ویزای چین : 
به دو صورت انفرادی ( تجاری ) و گروهی ( توریستی ) می باشد .
ویزای انفرادی :
این ویزا به عنوان ویزای تجاری چین محسوب میشود و به ویزا به صورت label  در پاسپورت چسبانده میشود .
مدت اعتبار این ویزا تا قبل از ورود به چین 3 ماه و از زمان ورود به چین 1 ماه اعتبار اقامت دارد .

ویزای گروهی :
این ویزا به ویزای توریستی – گروهی مرسوم است . این ویزا دارای شرایط خاصی میباشد :
1.	حتما باید تعداد نفرات 5 نفر باشد ( جهت ارائه مدارک به سفارت ) که از این تعداد حداقل باید 3 نفر به صورت همزمان با هم سفر کنند و باهم از کشور چین خارج شوند 
2.	مسافرین باید با پرواز مستقیم سفر کنند ( ماهان – ایران ایر – cz )
اصولا این ویزا برای تورها و به صورت گروهی اقدام میگردد .

در زیر شرایط و مدارک لازم برای هر ویزا ارائه گردیده 

          
نوع ویزا روز کاری قیمت
توریستی گروهی عادی 7-10روز کاری 102 $
توریستی گروهی فوری 8روز کاری 135 $
تجاری انفرادی عادی 7-10روز کاری 140 $
نمایشگاهی انفرادی فوری 5روز کاری 200 $
مدارک مورد نیاز:
             اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ خروج دو قطعه عکس رنگی ، زمینه سفید ، تمام رخ ، 4*6تمکن مالی ( حداقل 10 میلیون تومان )