کانادا

ویزای کانادا

            درباره ویزای کانادا :
آسان ترین راه برای مهاجرت به کانادا در حال حاضر از روش سرمایه گذاری می باشد . که جهت گرفتن این ویزا شرایط خاصی مورد نیاز است :
*داشتن دارایی حدودا 1.600.000 دلار کانادا که از این مبلغ 800.000 دلار باید به مدت 5 سال نزد دولت کانادا باقی بماند .
*شما باید نشان دهید که در مدت اقامت در کانادا پشتیبانی مالی و قدرت مالی کافی برای خود و خانواده خود دارید.
*شما باید حداقل 35 امتیاز از 100 امتیاز مورد نیاز کشور کانادا را کسب کنید که کسب این امتیاز به نکات زیر بستگی دارد:
-سن
-تحصیلات
-تجربه کاری
-میزان سطح دانش زبان انگلیسی و فرانسه
-تطبیق فرد متقاضی با محیط کانادا
در حال حاضر بهترین و ساده ترین روش برای درخواست ویزای کانادا روش آنلاین است در این روش اطلاعات متقاضی در سایت مهاجرت ثبت و یک حساب کاربری برای وی ایجاد میشود . همه مدارک متقاضی باید اسکن شده و در حساب کاربری بارگذاری گردد.
پس از دریافت نام کاربری و بارگذاری مدارک و پرداخت آنلاین هزینه ویزا و انگشت نگاری برای متقاضی نامه وقت انگشت نگاری و تاییدیه ثبت نام ارسال میگردد که به متقاضی اجازه میدهد ظرف مدت سی روزبرای انگشت نگاری اقدام نماید.
به علت دایر نبودن سفارت کانادا در ایران متقاضی میتواند به دفاتر VFS درشهرهای کشورهای همسایه ( استانبول ، آنکار،ابوظبی ، دبی ) مراجعه کنند و انگشت نگاری خود را انجام دهد .
پس از انگشت نگاری بررسی پرونده از طریق سفارت انجام شده و تصمیم نهایی دولت کانادا در خصوص ویزای متقاضی از طریق همان اکانت آنلاین به متقاضی اعلام میگردد .

          
نوع ویزا روز کاری قیمت
توریستی تضمینی 1تا 4 ساله 5 الی 7 روز 1000 $
توریستی تضمینی 4 تا 14 ساله تماس با مسئول 1600 $
توریستی تضمینی بزرگسال تماس با مسئول 2000 $
ثبت نام ویزای توریستی نرمال تماس با مسئول 420 $
ثبت نام ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی تماس با مسئول 1000 $
مدارک مورد نیاز:
            
1 .اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
 2 .یک قطعه عکس جدید 3.5*4.5 رنگی با زمینه سفید؛
3 .ترجمه شناسنامه
 4 .ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر )در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود
 5 .تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه
 6 .مدارک مالی، شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماه حساب که نشاندهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامهی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است)
 7 .ترجمه اسناد ملکی
. 8 .مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر، و ترجمه حکم کارگزینی؛ کارفرمایان: ترجمه آگهی تأسیس ، آگهی تغییرات وآگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به لاتین؛ تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهره برداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی )در صورت افزایش حقوق، ترجمه ی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود
 9 .دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر )دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت برسد؛ مدارک فرد دعوت کننده: ارائه ی کارت شهروند ( Card Citizenship Canadian) پاسپورت کانادایی، شناسنامه ی کانادایی BIRTH CANADIAN   یا کارت اقامت CARD PR از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیات Assessment of Notice ،و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند؛ در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامه ی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست
 10 .ترجمه رضایتنامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند. ***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.